تلاشهای پشت پرده برای کنارزدن طرفداران ایران از صحنه قدرت در عراق

اعتماد نوشت: انتخابات اخیر عراق پر افت‌وخیزترین انتخابات عراق بوده است. اگر تا قبل از این گمان می‌رفت بیان وجود دست‌هایی در انتخابات توهم توطئه است، اکنون دیگر برای همه روشن شده که واقعا…