جلوگیری از فعالیت بازار روز تهرانسر تا انجام تعهدات شهرداری به سازمان ملی زمین و مسکن/ ممانعت از…

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با همراهی شهرداری منطقه و همچنین یگان حفاظت از اراضی یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه جلوگیری از هرگونه تجمیع و اشغال به واسطه تشکیل بازار در…

شکایت مدیر مسئول شفافیت از شهردار اصفهان و احزاب اصلاح طلب

مدیر مسئول هفته‌نامه شفافیت دیروز که در راستای عمل به رسالت خبری خود و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در راستای مطالبه گری از مسئولان اقدام به انتشار اخبار مستندی درخصوص عملکرد مدیریت شهری…