مرور رده

ایران

جزئیات توافق موقت

موضع رسمی ایران در قبال مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام روشن است و آقایان بارها گفته‌اند که پیشنهاد توافق موقت را نمی‌پذیرند اما در عمل انگار اوضاع طور دیگری پیش می‌رود.