مرور رده

سلامت

سیگار کشیدن حجم ماده خاکستری مغز نوجوانان را کاهش می‌دهد

پژوهشگران با تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های تصویربرداری مغز بیش از ۸۰۰ فرد ۱۴، ۱۹ و ۲۳ ساله دریافتند که قشر شکمی‌میانی پیش‌پیشانی راست و چپ مغز افرادی که از نوجوانی کشیدن سیگار را شروع کرده بودند،…