مرور رده

گردشگری

اینجا هند نیست، ملایر است

مجموعه مینی ورلد (پارک ملل) ملایر مجموعه‌ای که در خاورمیانه بی نظیر است. در این پروژه ۱۳۸ اثر تاریخی ملی و جهانی در مقیاس یک دهم ساخته می‌شود که ۱۵ اثر از این تعداد، از آثار تاریخی جهان…

دیزنی لند ارمنستان

پیشرفت صنعت گردشگری از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است، از تقویت اقتصاد و افزایش اشتغال زایی گرفته تا بهبود روند جذب گردشگران خارجی و حتی بومی. کشورهای توسعه یافته به خوبی از اهمیت این موضوع…