مرور رده

ورزشی

حسن یزدانی دیگر جنگنده نیست

کارشناس کشتی آزاد گفت: حسن یزدانی به خاطر زیرکتف گیری خیلی از حریفان را از پادرآورد اما این فن را هم از او گرفتند و نتیجه‌اش این شده که او نتیجه نمی‌گیرد و روی تشک دفاع نمی‌کند.