مرور رده

هنر

دانش‌آموز با معدل ۲۰ متقاضی ثبت‌نام در هنرستان اما ظرفیت نداریم!

معاون وزارت آموزش‌وپرورش گفت: استقبال دانش‌آموزان از هنرستان‌ها افزایش یافته اما در هنرستان ظرفیت نداریم و دانش‌آموز با معدل ۱۹ و ۲۰ متقاضی ثبت‌نام در هنرستان‌ بود اما ما ظرفیت نداشتیم.

“فسیل” در یک قدمی “کانی‌مانگا”

بررسی عملکرد فیلم‌های اکران نوروزی نشان می‌دهد در حالی فسیل همچنان صدرنشین مخاطبان این گروه از فیلم‌ها است که عملکرد این فیلم نشان می‌دهد کمتر از ۵۰۰ هزار نفر تا رسیدن به جایگاه دوم…