مرور رده

هنر

ادعای عجیب شهاب حسینی!

شهاب حسینی عنوان کرد: بازیگری وقت آدم را می‌گیرد و به دغدغه‌های دیگر کمتر پرداخته می‌شود. من آثارم را ارائه می‌کنم و اگر مورد اقبال قرار بگیرد مسئولیت بیشتری را برایم به دنبال دارد.

قدیمی‌ترین فرش ایرانی کجاست؟

هنر قالی‌بافی در زمان سلجوقیان و ایلخانان رونق فراوانی به‌ویژه در آذربایجان داشت. در دوره تیموریان و صفویان این هنر سیر صعودی و تکاملی طی کرد به ویژه در دوره صفویه که نقشه جدید از جمله…