مرور رده

نوآوری

پرونده ادعای کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳.۷ درصد بسته شد؟

در پی تعاملات اخیر بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده مربوط به یکی از مکان‌های ادعایی آژانس - آباده - بسته شد و ادعای کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳.۷ درصد نیز در پی توضیحات ارائه…