مرور رده

سیاست

کنفرانس مونیخ یک پیام آشکار دارد؛ نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد

بعد از نشست جورج تاون و تحولات دیگر در عرصه بین المللی مانند اخراج ایران از کمیسیون بین المللی زنان و حتی دیرتر از اینها؛ تشکیل نشست ورشو و ایجاد ده کمیسیون در خصوص مسائل ایران و آنچه در…