مرور رده

اجتماعی

تذکر به بی‌حجابان

فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد فردی در مواجهه با زنانی که حجاب بر سر نداشتند با گفتن جملات تهدیدکننده‌ای مانند «یا روسری‌ات را سر کن یا سوار ون شو» و «اگر معتقد به…