مرور رده

دسته بندی نشده

کف کاذب

کف کاذب نام کالائی است که به قرینه سقف کاذب نامگذاری شده و به کفی اطلاق میشود که کف اصلی سازه ساختمانی نیست و جهت افزایش ارتفاع محل تردد به کمک پایه‌هائی بر کف اصلی طبقات نصب شده است‌.

چیپینگ (chipping)

چیپینگ به معنای تراشیدن و مضرس کردن سطوح بخصوص سطوح بتنی است. معمولاً به منظور اتصال بتن جدید با بتن سخت شده ابتدا سطح بتن سخت شده را چیپینگ نموده و سپس اقدام به بتن ریزی می‌نمایند.