دارایی بازنشستگان در حال معامله و نابودی است

71

طبق اخبار رسیده شرکت صبا فولاد خلیج فارس متعلق به صندوق بازنشستگی کشور زیر مجموعه وزارت کار دستمایه معامله پشت پرده کارتل فولاد کشور خواهد شد.افتخاری به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی قصد دارد سعید بزرگی مدیر عامل یکی از زیر مجموعه های فولاد مبارکه را با فشار بر هییت مدیره صبا فولاد بر کرسی مدیرعاملی بنشاند که هرچه سریعتر با فروش کارخانه مذکور به فولاد مبارکه موافقت نماید.

صبا فولاد خلیج فارس یکی از مهمترین منابع درآمدی بازنشستگان کشور میباشد که حداقل تا پنج سال آینده جایگزین نخواهد داشت،حال باید از وزیر و مدیر صندوق بازنشستگی پرسید این انتصاب در سال جهش تولید و توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در مورد بازنشستگان عزیز کشور چه دلیلی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.