۲۴۴ هزار واحد مسکن مهر شهرهای جدید در دولت تدبیر و امید فروش اقساطی شد/تکمیل و تحویل بیش از ۲۷۱ هزار واحد مسکن مهر طی ۸ سال

180

آمار منتشر شده در کتاب وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حدود ۲۴۴ هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی و بیش از ۲۷۱ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

به گزارش پایگاه علمی خبری کمکیم ما به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید در گزارشی به ارایه عملکرد آن شرکت در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم، در احداث واحدهای مسکونی مهر در شهرهای جدید کشور پرداخت.

آمار منتشر شده از سوی شرکت عمران شهرهای جدید در کتاب وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد از سال ۸۶ مسکن مهر در ۱۹ شهر جدید با برنامه ساحت حدود ۴۰۰ هزار واحد شروع شد که تاکنون این برنامه تداوم داشته است. در این مدت از کل واحدهای در دست ساخت ۳۵۲ هزار واحد دارای متقاضی و در تعهد دولت بود. تا پایان ده ماهه سال ۱۳۹۹، حدود ۲۸۱ هزار واحد فروش اقساطی و بیش از ۳۰۳ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکنون حدود ۲۴۴ هزار واحد فروش اقساطی و بیش از ۲۷۱ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است. بر این اساس، پروژه‌های مسکن مهر در ۱۲ شهر جدید از مجموع ۱۹ شهر جدید به اتمام رسیده است. در این ۱۲ شهر جدید دو وضعیت متفاوت وجود دارد. در یک دسته از این شهرها تمام واحدهای مسکن مهر برنامه‌ریزی شده به افتتاح رسیده است. اما در برخی از آنها به رغم تکمیل واحدها و اتمام فرآیند نازک کاری به دلیل مشکلاتی همچون عدم تامین خدمات زیربنایی و انشعابات آب و برق (یک یا چند مورد از انشعابات)، واحدها هنوز افتتاح و بهره‌برداری نشده است. در مابقی شهرهای جدید، فرآیند عملیات اجرایی به سرعت در حال انجام است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رفع مشکلات موجود همه واحدها تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.

در بخش احداث پروژه‌های روبنایی و زیربنایی، علی‌رغم وجود مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور، با تدابیر مناسب و افزایش درآمد حاصل از فروش منابع داخلی و تزریق آنها به پروژه‌های جاری و جدید، تعداد پروژه‌های به اتمام رسیده رشد قابل توجهی داشت، که این رشد، ناشی از سیاست‌های درآمدزایی و تأمین مالی مناسب پروژه‌ها بوده است.

در بخش املاک، سیاست اصلی در دولت تدبیر و امید، پرهیز از خام فروشی و فروش واحدهای تجاری، اداری، مسکونی، ورزشی و فرهنگی پس از آماده‌سازی اراضی و ساخت این واحدها بر روی اراضی در کنار تمرکز بر اجرای پروژه‌های مشارکتی و جلب سرمایه‌گذار بوده است. با توجه به این سیاست، درآمدهای داخلی مجموعه شهرهای‌جدید ناشی از املاک، با رشد بسیار زیاد مواجه شد. در مدیریت منابع مالی در دولت یازدهم این میزان به ۸۹  درصد و در دوران طی شده از دولت دوازدهم هم به۹ ۴ درصد رسید. این در حالی است که درآمدهای شرکت هم رشد قابل‌ملاحظه سالانه داشته است و برای سال آتی، پیش‌بینی رشد این نسبت شده است.

در ابتدای دولت یازدهم، تمرکز بر شهرک‌سازی، محدود بود، که در دولت تدبیر و امید از ظرفیت‌های قانونی شهرک‌سازی به عنوان رکن سوم سکونت در کشور در جهت رونق تولید و عرضه مسکن استفاده مطلوبی شد. در این زمینه تصویب «دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور» توسط شورا‌ی‌عالی شهرسازی و معماری از اقدامات مهم تاثیرگذار بر توسعه و ساماندهی نظام سکونتگاهی کشور است.

بنا بر گزارش ارایه شده، در دولت یازدهم و در سال ۹۲، عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در جمعیت‌پذیری ۱۰۱ هزار و ۸۰ نفر بود. همچنین در آن سال ۴۵ پروژه روبنایی، هفت پروژه زیربنایی به اتمام رسید. میزان فروش اقساطی مسکن مهر ۲۸ هزار و ۴۵۰ واحد و تحویل مسکن مهر ۱۹ هزار و ۱۰۵ واحد اعلام شد.

در سال ۹۳، عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در جمیعت‌پذیری ۶۰ هزار و یک واحد گزارش شد.   در آن سال ۷۲ پروژه روبنایی و ۹ پروژه زیربنایی به اتمام رسید و ۳۹ هزار و ۶۹۳ واحد فروش اقساطی و ۲۷ هزار و ۷۶۶ واحد مسکن مهر تحویل شد.

عملکرد شرکت در سال ۹۴ در بخش جمعیت پذیری ۵۴ هزار و ۵۹۹ نفر بود. تعداد ۶۲ پروژه روبنایی و ۷۰ پروژه زیربنایی در آن سال به اتمام رسید و ۴۳ هزار و ۹۶۱ واحد مسکن مهر فروش اقساطی و ۴۸ هزار و ۹۴ واحد مسکن مهر تحویل شد.

برای سال ۹۵ نیز میزان جمعیت پذیری ۴۵ هزار و ۶۱۳ واحد اعلام شد. ۴۹ پروژه روبنایی و ۶۳ پروژه زیربنایی نیز به اتمام رسید و تعداد ۳۱ هزار و ۵۳۵ واحد مسکن مهر فروش اقساطی و ۳۴ هزار و ۳۳ واحد مسکن مهر تکمیل شد.

در سال ۹۶ و در ابتدای دولت دوازدهم، عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در میزان جمعیت‌پذیری ۸۸ هزار و ۶۰۷ واحد گزارش شد. تعداد ۸۰ پروژه روبنایی و ۳۲ پروژه زیربنایی تکمیل، ۱۳ هزار و ۷۷۸ واحد مسکن مهر فروش اقساطی و ۲۳ هزار و ۲۵۹ واحد مسکن مهر تحویل شد.

عملکرد شرکت در سال ۹۷ حاکی از جمعیت پذیری ۸۰ هزار و ۸۴ واحد دارد. تعداد ۱۲۱ پروژه روبنایی و ۷۵ پروژه زیربنایی مسکن مهر در آن سال به اتمام رسید. ۱۹ هزار و ۹۰۷ واحد مسکن مهر فروش اقساطی و ۳۴ هزار و ۱۹۲ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شد.

در سال ۹۸، میزان جمعیت‌پذیری ۸۹ هزار و ۷۵۵ واحد عنوان شد. همچنین ۸۵ پروژه روبنایی و ۶۹ پروژه زیربنایی به اتمام رسید و ۳۴ هزار و ۶۹ واحد مسکن مهر فروش اقساطی و ۴۳ هزار و ۴۳۲ واحد مسکن مهر تحویل شد.

در سال ۹۹ نیز میزان جمعیت‌پذیری ۱۰۰ هزار و ۴۵۳ نفر اعلام شد. تعداد ۷۹ پروژه روبنایی و ۸۰ پروژه زیربنایی به اتمام رسید و ۳۸ هزار و ۱۶۶ واحد مسکن مهر فروش اقساطی و ۴۳ هزار و ۴۸۸ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.