گزارش عملکرد شرکت توسعه صنایع بهشهر

45

در شرکتهای زیرمجموعه
✓ مجموع درآمدهای عملیاتی در شرکتهای تابعه در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، به میزان
۴۰٫۶۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته ) ۵۵ درصد( و به مبلغ ۱۱۴٫۶۰۳ میلیارد ریال رسیده است که عمدتا مربوط به افزایش
حجم و نرخ فروش در شرکتهای مارگارین، صنعتی بهپاک، به پخش و شرکتهای گروه شوینده می باشد. همچنین:
✓ سود عملیاتی، به میزان ۳٫۶۷۷ میلیارد ریال افزایش یافته ) ۳۱ درصد( و به مبلغ ۱۵٫۵۵۷ میلیارد ریال رسیده است و
✓ سود خالص از مبلغ ۹٫۷۹۷ میلیارد ریال با ۳۰ درصد رشد به رقم ۱۲٫۷۲۳ میلیارد ریال رسیده است.
• و اما در شرکت اصلی
✓ درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ ، از ۸۵۷٫۴۲۱ میلیارد
ریال به ۱٫۰۸۸٫۶۰۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
✓ پیش بینی سود خالص ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۶٫۰۲۰٫۳۵۸ میلیون ریال در بودجه اولیه به رقم ۶٫۶۸۱٫۶۴۶ میلیون
ریال افزایش یافته است.
✓ افزایش سرمایه شرکت اصلی بعد از ۵ سال محقق گردید و شرکت توانست سرمایه خود را از مبلغ ۸٫۲۵۰ میلیارد ریال
به ۱۵٫۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.
✓ تقویت صندوق بازارگردان سرمایهگذاری اختصاصی بهشهر از طریق تبدیل صندوق به صندوق Multi-NAV و
افزایش واحدهای سرمایهگذاری آن با مشارکت فعال شرکتهای تابعه و شرکت توسعه صنایع بهشهر )تزریق منابع نقدی
به میزان تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد ی ریال سهام و ۹۰۰ میلیاردریال پرداختی وجه نقد( در جهت حمایت و مدیریت قیمت
سهام شرکتهای بورسی زیرمجموعه
✓ افزایش سرمایه در شرکتهای زیرمجموعه: با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولید، نرخ بهره بالای تسهیلات،
تغییرات نرخ ارز و نیاز به توسعه بازار و برندینگ در شرکتهای زیرمجموعه، یکی از اصلی ترین برنامه های شرکت توسعه صنایع
بهشهر، افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه در جهت اصلاح ساختار مال ی و افزایش نسبت مالکانه، افزایش سرمایه در گردش
مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه، کاهش ریسک کمبود نقدینگی در صورت تقسیم سود انباشته، کاهش هزینه های مالی از طری ق
کاهش وابستگی سرمایه در گردش به تسهیلات، افزایش ظرفیت اعتبار اخذ تسهیلات از طریق اصلاح ساختار سرمایه و
بروزرسانی دارائیها، بوده است.
برنامه ریزی شرکت در خصوص افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۰ در شرکتهای زیرمجموعه مبلغ ۳۷٫۰۵۳ میلیارد ریال بوده که
رقم ۲۲٫۹۶۷ میلیارد ریال آن تاکنون محقق شده که مربوط به افزایش سرمایه در شرکتهای به پخش ، مارگارین، بهپاک ، وصنا،
گلتاش، ترابری به پخش ، شکر شاهرود، مروارید هامون و آلی شیمی قم می باشد. همچنین افزایش سرمایه در شرکت پاکسان
در مرحله اخذ مجوز سازمان بورس بوده و در شرکت قند نیشابور، گزارش حسابرسی مربوطه در تاریخ ۱۲ / ۱۰ / ۱۴۰۰ اخذ شده
است و در شرکت سرمایه گذاری ساختمان، در مرحله برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
اهم دستاوردهای شرکتهای زیر مجموعه در سال مالی جاری
• رونمایی و شروع فعالیت سامانه فروش اینترنتی محصولات شرکت به پخش با نام صرفه مارکت در راستای حفظ و
توسعه بازار فروش محصولات شرکتهای گروه توسعه صنایع بهشهر
• اجرایی شدن عملیات واحد فرکشنیشن و هیروژناسیون در شرکت مارگارین با سرمایه گذاری ارزی ۱۲٫۵ میلیون یورو
و ریالی ۷۵۰ میلیون ریال و خرید ماشین آلات مربوطه و ایجاد فرصت اشتغال برای ۵۰ نفر ضمن توسعه سبد
محصولات شرکت از جمله تولید روغن زیتون
• رونمایی و عرضه محصولات جدید در شرکتهای شوینده : پریمکس، دنتامکس، آرومکس و گلبو که با هدف افزایش
سهم از بازار محصولات شوینده و بهداشتی صورت گرفته است .
• راه اندازی خط جدید سولفوناسیون برای تولید محصولات صنعتی در شرکت پاکسان که با توجه به مستهلک شدن
خط قدیمی سولفوناسیون و پایین آمدن کیفیت محصولات تولیدی، خط جدید راه اندازی گردید.
• تولید گلیسیرین با درصد خلوص ۹۹٫۵ درصد )گلیسیرین بهداشتی( و بهبود کیفیت محصول در شرکت آلی شیمی
قم
• رکورد زمانی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در تاریخ فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر )در
همین ارتباط، مجمع سال جاری هلدینگ توسعه صنایع بهشهر علیرغم فراوانی تعداد شرکتهای زیرمجموعه و
محدودیتهای تعطیلی ناشی از کرونا، در تاریخ ۰۶ / ۰۴ / ۱۴۰۰ برگزار گردید.(
• طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات مدیریتی شرکت توسعه صنایع بهشهر )هوش تجاری( بصورت کاملا بومی بمنظور
پایش و بررسی عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای زیرمجموعه. عملکرد شرکتهای زیرمجموعه بصورت ماهیانه از طریق
فرمت طراحی شده توسط هلدینگ، از شرکتهای زیرمجموعه جمع آوری و در قالب سامانه اطلاعات مدیریتی مذکور
در تمامی حوزه های مالی و عملیاتی )سود و زیان، تولید، فروش، جریانات نقدی، تسهیلات، منابع انسانی، هزینه های
جاری و …( مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
• برگزاری دوره های آموزشی جمعا ۳۷۰۹ نفر ساعت برای کارکنان هلدینگ و شرکت های تابعه
• شناسایی و خلق ایده هایی همچون طرح تولید فتی الکل، توسعه اقتصادی کشاورزی، طرح زنجیره تامین مواد اولیه
صنعت شوینده و غذایی و … همگی در جهت کاهش هزینه های تولید، کاهش وابسته به مواد اولیه وارداتی و خریداری
شده، کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز، افزایش هم افزایی در مجموعه شرکتهای گروه و ایجاد ارزش افزوده از امکانات
موجود در شرکتهای زیرمجموعه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.