مرور برچسب

احزاب اصلاح طلب

شکایت مدیر مسئول شفافیت از شهردار اصفهان و احزاب اصلاح طلب

مدیر مسئول هفته‌نامه شفافیت دیروز که در راستای عمل به رسالت خبری خود و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در راستای مطالبه گری از مسئولان اقدام به انتشار اخبار مستندی درخصوص عملکرد مدیریت شهری…