مرور برچسب

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

جلوگیری از فعالیت بازار روز تهرانسر تا انجام تعهدات شهرداری به سازمان ملی زمین و مسکن/ ممانعت از…

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با همراهی شهرداری منطقه و همچنین یگان حفاظت از اراضی یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه جلوگیری از هرگونه تجمیع و اشغال به واسطه تشکیل بازار در…

تهران، محروم ترین استان در جذب اعتبارات بازآفرینی/ اقدام در ۶۰۰ پروژه در افق برنامه ۱۴۰۰/ ۲۴درصد…

بر اساس مطالعات انجام گرفته حدود ۱۵ هزار هکتار محدوده های ناکارآمد شهری در استان تهران و بیش از ۲۴ درصد جمعیت شهرنشین بافت ناکارآمد در تهران ساکن هستند.