مرور برچسب

تهویه

تهویه فشار مثبت (P.P.V)

حفاظت کردن از پرسنل در مقابل خطرات موجود در محیط کار، حیاتی است‌. وجود گازهای خطرناک‌، دود و حرارت حاصل از آتش سوزی در محیط‌های سر پوشیده‌، ساختمان‌ها‌ و سازه‌های گوناگون (گوناگون، مترو) از…

پاركینگ وسائل نقلیه

‌پاركینگ وسائل نقلیه محل توقف و نگهداری وسائل نقلیه هستند كه در فضاهای باز و بسته طراحی می‌شود‌. تعداد الزامی محل توقف خودرو برای تصرف‌های مختلف بر حسب موقعیت آنها در شهر‌، در ضوابط طرح‌های…