مرور برچسب

خودرو

شرکت تسلا برای تشخیص جاماندن کودک درون خودرو از حسگرهای مخصوص استفاده می‌کند

جدیدترین مشخصه ایمنی برنامه‌ریزی شده در شرکت تسلا مربوط به یک سیستم مبتنی بر حسگر است که در صورت جا ماندن کودک درون خودرویی که فضای داخلی آن بسیار گرم است؛ به راننده هشدار خواهد داد. قابلیت…

پاركینگ وسائل نقلیه

‌پاركینگ وسائل نقلیه محل توقف و نگهداری وسائل نقلیه هستند كه در فضاهای باز و بسته طراحی می‌شود‌. تعداد الزامی محل توقف خودرو برای تصرف‌های مختلف بر حسب موقعیت آنها در شهر‌، در ضوابط طرح‌های…